Spela lagom - en del av Svenska Spels spelansvarsarbete

Spela lagom är ett initiativ taget av Svenska Spel för att erbjuda sina kunder information och råd kring sunda spelvanor. Innehållet på Spela lagom är framtaget i samarbete med experter och forskare inom spelansvar och spelberoende, och faktagranskas kontinuerligt.

Avsikten med Spela lagom är att erbjuda tydlig och engagerande information som syftar till att förebygga problem, utbilda om hur spel fungerar, samt ge tips och råd kring sunda spelvanor.

ANDRA SAKER VI GÖR FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM

18 aldersgrans

Infört åldersgräns på allt spel
Ju tidigare man börjar spela, ju större risk är det att utveckla problem. Därför har vi åldersgränser på spel. Det är 20-årsgräns för kasino, 18 år för spel och lotter. Vi gör regelbundna kontroller för att säkra att det sköts, och återförsäljare som bryter mot reglerna kan bli avstängda. För att säkerställa att ingen under 18 år får spela har vi som policy till våra återförsäljare att alltid fråga leg på alla som ser ut att vara under 25år.

Obligatorisk registrering av allt spel hos Svenska Spel
Vi har valt att ha obligatorisk registrering av allt spel utom på lotter i butik och spel hos Casino Cosmopol. Det innebär att man måste ha ett spelkort från Svenska Spel för att kunna spela på våra spel. Tack vare registrerat spel får man tillgång till information om sitt samlade spelande och kan enkelt se sin totala spelhistorik. Man kan även sätta olika begränsningar som t.ex veckobudget eller ta en paus från sitt spelande om man vill. Genom detta kan man även i tid få varningssignaler vid ett eventuellt riskfyllt spelande genom verktyget “Mina spelvanor”.

Omsorgssamtal med kasinogäster
På Casino Cosmopol håller personalen omsorgssamtal med gäster om deras spelbeteende och besöksfrekvens. Detta efter att ha fångat upp tecken på att spelandet inte längre är ett nöje, men även regelmässigt med gäster som har hög besöksfrekvens eller unga, 20-24 år, som löper större risk att utveckla ett osunt spelande. Gästerna får även information om var det finns hjälp att få och om möjligheten att teckna frivilliga avtal om besöksförbud eller begränsning av antalet besök per vecka eller månad. Avtalens längd är tre månader, sex månader eller tills vidare, dock minst 12 månader. Ett tillsvidareavtal måste sägas upp av gästen och därefter följer en uppsägningsmånad innan besök åter kan ske.

Möjlighet till att enkelt ta en paus från spelandet
Hos oss kan man enkelt ta en paus från sitt spelande som är kopplat till spelkortet (ej fysiska lotter eller Casino Cosmopol). Detta gör man genom att tillfälligt spärra sitt spelkort. Man kan välja mellan att pausa från alla spel alternativt Poker och/eller Vegas. Peroden man kan välja är 3 eller 6 månader – alternativt 1 eller 3 år. Oavsett vilket alternativ kunden väljer så kan Svenska Spel inte häva en spelpaus innan den löpt ut. Observera att spelpausen gäller både svenskaspel.se samt i spelbutiken (ej fysiska lotter). Det finns också Spelpaus24 för Triss och Bingo online samt för våra Vegasautomater.
Kontakta kundtjänst om du vill veta mer om Spelpaus

Mina Spelvanor hjälper våra kunder att ha koll på sitt spelande
För att hjälpa våra kunder har vi utvecklat ett verktyg och hjälpmedel som gör det möjligt att på ett enkelt sätt ha koll på sitt spelande. Mina spelvanor (Playscan) uppmärksammar våra kunder på om deras spelande har förändrats och varnar om spelbeetendet är på väg att bli mer riskfyllt. Syftet är att uppmärksamma våra kunder på, och i ett tidigt stadie förhindra, ett osunt spelande. Här får man även tips på vad man kan göra för att spela lagom.

Informerar om Stödlinjen
Vi förmedlar telefonnumret till Stödlinjen på alla våra lotter, kvitton och annonser. Till Stödlinjen kan alla som har frågor kring spelproblem höra av sig, både spelare och anhöriga. Här får man information och hjälp om vad man kan göra genom att prata eller chatta med rådgivare och man kan även dela erfarenheter med andra spelare.

Erbjuder alla våra spelare ett självtest
Spelvanor kan förändras över tid och det finns olika anledningar till detta och kan ibland vara svårt att själv upptäcka. Det kan därför vara bra att då och då stämma av sina spelvanor med ett enkelt och anonymt självtest. Genom att svara på frågor om hur mycket tid och pengar man lägger ner på spel kan kunden få en uppfattning om hur deras spelvanor har förändrats. Testet fångar upp tidiga tecken på riskfyllt spel, och spelaren får en indikation på om de är på väg att utveckla spelproblem. Här får man även tips på vad man kan göra.

Utbildar alla som säljer våra produkter
Vi utbildar alla våra medarbetare och alla som säljer våra produkter i spelansvar. Syftet är att få kunskap i vilka lagar och regler som gäller kring spel samt öka förståelsen för problematiken som kan uppstå i samband med spelverksamhet, och ge verktyg för att kunna hantera det på ett bra sätt.

Har dialog med spelberoendeföreningar
Vi har en löpande dialog med spelberoendeföreningarna och med representanter från vård och behandling av spelberoende. Den här dialogen ger oss värdefull kunskap inom området och deras röster är viktiga för oss när det gäller såväl vår marknadsföring och utveckling av nya produkter som våra insatser inom spelansvar.

Ger stöd till forskning
2010 inrättade vi ett forskningsråd som årligen bidrar med fem miljoner kronor till spelforskning och insatser för att förebygga spelproblem. Vi ger även 2,5 miljoner kronor till en forskningsprofessur, och har inlett ett samarbete med Lunds universitet och ger stöd till en forskningstjänst i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende.

Det finns också saker vi väljer bort i spelansvarssyfte

Här har vi samlat en del saker som vi på Svenska Spel inte gör ur ett spelansvarsperspektiv.

Restriktiv direktmarknadsföring
Alla Svenska Spels kunder får tydlig information om att hens uppgifterna kan användas för marknadsföring, och måste ge medgivande till direktadresserad reklam. Vi skickar inte direktreklam, det vill säga reklam genom till exempel sms, post eller digitalt, till kunder som tackat nej. Våra kunder ska enkelt kunna välja vilken reklam de vill ha riktad till sig, både via hemsidan och via Kundservice. Varje reklammeddelande måste även innehålla en möjlighet att avböja ytterligare reklam.

Inte påträngande marknadsföring till riskspelare eller oaktiva spelare
Svenska Spel är restriktiva vid marknadsföring till kunder med riskfyllt spelbeteende. Vi kontaktar inte kunder som varit avstängda samt de som inte spelat under en längre period. Syftet är att inte uppmuntra till att spärrade kunder eller kunder med riskfyllt beteende spelar mer.

Inga bonusar och rabatter på spel
Vi har inte en affärsmodell som rekryterar kunder genom erbjudande om bonusar, rabatter, VIP-system eller rakebacks. Syftet är att undvika att skapa eller öka efterfrågan av spel och därmed också ett ökat problemspelande.

Vi erbjuder inte free spins eller autorefill
Vi erbjuder inte autorefill eller Free spins. Autorefill innebär att spelkontot fylls på automatiskt från bankkontot när pengarna är slut, och ska locka spelare att spendera mer pengar och motverkar därmed tanken bakom att ha spelgränser. Även Free spins lockar till spel, och syftet med att inte erbjuda detta är att undvika att skapa och öka efterfrågan av spel.

Högriskspel marknadsförs restriktivt
Svenska Spel är restriktiva med reklam för spelformer som bedöms som mer riskabla än andra. Marknadsföringen får inte ske på bekostnad av en ökning av sociala problem relaterade till spel.

Inga VIP-eller lojalitetsprogram
Hos Svenska Spel erbjuder vi varken VIP-eller lojalitetsprogram. Detta är för att motverka överdrivet spelande genom att inte belöna en ökad konsumtion av spel.