for_dig_som_ar_arbetsgivare

Arbetsgivare åt någon med spelproblem?

Spelar någon av dina anställda för mycket? Går spelandet ut över arbetsplatsen och hans eller hennes yrkesliv? 

Ha tydliga regler på arbetsplatsen

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att förbygga ohälsa i arbetet, och ge anställda den företagshälsovård som arbetet kräver. Det är viktigt att det finns tydliga regler och policies för vad som gäller på arbetsplatsen när det kommer till spel, särskilt om spel förekommer på arbetstid. Företagshälsovård eller andra företag som arbetar med spelberoendefrågor kan vara ett stöd i att ta fram en sådan policy.

Vad kan jag som arbetsgivare göra för att hjälpa?

Som företrädare för medarbetaren är din största skyldighet att agera om denne inte längre fungerar i sin yrkesroll eller bryter mot regler. Det är svårt att avgöra om en anställd har spelproblem. Men du bör agera om hen har förändrat sitt uppträdande genom att till exempel ha:

  • Begärt förskott på lönen
  • Varit ovanligt trött
  • Uppträtt oärligt
  • Haft svårt att passa arbetstiderna
  • Haft upprepad korttidssjukfrånvaro

Fokusera på de arbetsrelaterade aspekterna

Oavsett om det rör spelproblem eller inte, så är det viktigt att ta ett samtal med medarbetaren. Visa att du bryr dig om personen, är bekymrad samt att du ställer krav på förändring. Genom att ta ditt ansvar som chef bidrar du till företagets välmående och du kan hjälpa medarbetaren att förändra en svår situation.

Beroende på hur situationen utvecklar sig finns det fler alternativ för att hjälpa medarbetaren vidare. Du kan boka ett besök på företagshälsovård, eller uppmana till besök på en spelberoendeförening.  Du kan också hjälpa den anställde till kontakt med behandlingshem och helt eller delvis stå för kostnaden.

Vem tar ekonomiskt ansvar för vård och behandling för din medarbetare?

Ett överdrivet spelande är mycket sällan arbetsrelaterat och därför inget som arbetsgivaren är skyldig att engagera företagshälsovården för. Det är därför företagets vilja och policies som styr vilken hjälp företaget bekostar.

Ring Stödlinjen för råd!

Ring Stödlinjen, 020-81 91 00, för stöd och rådgivning. Eller gå in på www.stodlinjen.se om du vill chatta, mejla eller prata med andra i forum. Du kan också ta kontakt med en spelberoendeförening.

Kontakta Alna för rådgivning i allt som rör spelberoende
Alna erbjuder rådgivning och stöd till arbetsgivare om hur man kan förebygga och hantera situationer som berör någon form av skadligt bruk på arbetsplatsen. Alna kan hjälpa till vid allt ifrån att ta fram policys till behandling och utredning av individuella ärenden. Läs mer om Alnas utbildningar på www.alna.se