18 års åldergräns

Spel och 18-årsgräns

Inom spelforskningen har man kommit fram till att barn och ungdomar har särskilt lätt för att utveckla spelproblem, framför allt om de vistas i miljöer med spel om pengar i unga år. Det beror på att hjärnan hos barn ännu inte är fullt utvecklad vilket medför svårigheter för dem att göra sannolikhetsbedömningar.

Forskning visar också att barn som växer upp i en miljö där vuxna visar att de tycker att spel är viktigt i större utsträckning får en osund inställning till spel som äldre. Barn ska därför hållas borta från spel om pengar. Vi har ett ansvar att förhindra att minderåriga deltar i våra spel, vilket innebär följande:

  • Man måste vara 18 år för att spela hos Svenska Spel, förutom på Casino Cosmopol där gränsen är 20 år.
  • Våra spelombud får inte sälja spel eller lotter till personer under 18 år.
  • Våra försäljningsombud ska fråga efter legitimation när de misstänker att den som vill köpa spel är under 25 år.
  • Spelombuden får inte sälja spel till personer över 18 år om det finns skäl att tro att spelet ska förmedlas vidare till minderårig.
  • Åldersgränserna på våra spel gäller även i målsmans sällskap.
  • Vi har riktlinjer för att vår marknadsföring inte direkt riktar sig till barn och ungdomar under 18 år.
  • Vi genomför löpande provköp hos ombud och affärsparner. Dessa riskerar att mista sitt tillstånd om de inte klarar provköpet.

18 årsgräns